Vežbe

Koji je najbolji kreatin monohidrat

Kreatini kineske proizvodnje, kojih ima veoma mnogo na atneričkom i evropskom tržištu, su manjeg kvaliteta sa mnogo nečistoća kao sto su: kreatinin, natrijum, dician-diamid i dilddrotriazin. Oni su relativno niske cene, ali sa višestruko smanjenim dejstvom. Suplementi kreatin monohidrata sa oznakom CREAPURE tehnologije smatraju se vrhunskim proizvodima proverene čistoće i kvaliteta.

KREATIN NE ZADRŽAVA VODU
Najnovija klinička istraživanja su pokazala da nakon upotrebe CREAPURE kreatin monohidrata u trajanju od tri meseca nije došlo do povećanja količine vode u telu ispitanika. Korišćena je najnovija merna tehnologija na bazi analize izotopa deuterijumske vode sa neradioaktivnim markerima. Medjutim, upotrebom manje kvalitetnog kreatina, sa velikim porcentom nečistoća u obliku natrijuma (koji vezaje vodu), neminovno dolazi do povećanja količine vode u telu.

KREATIN NE UTIČE NA ANABOLIČKE HORNIONE
Istrakivači sa Univerziteta Leuven iz Belgije su potvrdili da upotreba kreatine nema uticaja na hormonski nivo tokom treninga. Praćeni su hormon rasta, testosteron i kortizol

NIJE BITNO KADA SE UNOSI KREATIN
Nema dokaza da postoji najbolji trenutak za unos kreatina. Kao suplement kreatin monohidrat povećava telesne zalihe kreatina. Bilo da ga uzmete ujutru, u podne, uveče, to neće bitno uticati na njegovo dejstvo.

Šta je kreatin?
Kreatin je prirodna supstanca neophodna za energetski metabolizam, kontrakciju mišića i održanje ljudskog tela. Esencijalan je za život u istoj meri kao i proteini, ugljeni hidrati, masti, vitamini i minerali. Nedostatak kreatina se povezuje sa izvesnim fiziološkim mišićnim poremećajima, koji mogu biti fatani za ljude.

Kako se kreatin koristi u telu?
Kreatin predstavlja gorivo za mišićne kontrakcije. Kao drugi energetski izvori (ugljeni hidrati, masti i proteini) kreatin se mora prvo konvertovati u ATP, koji predstavlja osnovid energetski molekul. Tokom povećanih mišićnih aktivinosti potreba za ATP u aktivnim mišićima može biti nekoliko stotina puta veća u odnosu na stanje mirovanja. Povećana aktivnost može da iscrpi rezerve fosfokreatina za manje od deset sekundi. Da bi mišići mogli da nastave aktivnost na željenom nivom snage i frekvencije, moramo obnoviti rezerve ATP i fosfokreatina.

Suplementacija kreatinom kod sportista
Upotreba suplemenata sa kreatinom dovodi do povećanja energije i veće sposobnosti ponavljanja vežbi prilikom uzastopnih napornih treninga. Uz pravilnu upotrebu kreatina sportisti su u svim sportovinta pokazali bolje performanse (snagu i izdržljivost). Kod sportova koji zahtevaju kratkonajne eksplozitne mišićne kontrakcije, unos kreatina, u kombinaciji sa kratkim odmorom i oporavkom, pokazuje najbolje efekte. Tu spadaju ekipni sportovi kao što su: košarka, fudbal, hokej, odbojka, rukomet i drugi, kao i individnalni sportovi tipa: rvanje, karate, tenis i trčanje. Da li postoje sporedni efekti? Nema poznatih neželjenih efekata prilikom unosa kreatina. Kreatin koji se ne ugradi u depoe kreatina, bilo da je u formi kreatina ili fosfokreatina, izbacuje se iz tela putem bubrega, formi kreatinina.
Koji je najbolji kreatin monohidrat