Mnogi zapostavljaju listove pa ovi mii?i zaostaju u razvoju-Kako pove?ati listove na nogama.Ako idete u teretanu redovno i rezultati su ve? vidljivi na svim delovima tela jer sve to radite daje rezultate

?esto medjutim postoji jedan mali problem-mravi listovi.Kako pove?ati listove na nogama ako se zna da su listovi na nogama za ve?inu ljudimii?na partija koju je najteerazviti.Takodje su prili?no dosadni zbog ograni?enog broja vebi.Pored svega ,dok trenirate listove nemoete izbe?i neprijatno intenzivno izgaranje koje se javlja u njima.Upravo zbog toga mnogi ljudi zapostavljaju listove.

Moete izgledati fantasti?no ali ako ste u ortsu svi ?e pogledi bedan od razloga biti uprti u vae mrave listove.Jedan od razloga zato listovi sporo napreduju je veliki broj sporih mii?nih vlakana od kojih je m.triceps sure sastavljen.Ova vlakna imaju mali potencijal za rast i zahtevaju puno tekog rada ukoliko elite da napreduju.Neki ljudi ipak imaju mnogo vie brzih mii?nih vlakana u listovima tako da sa vrlo malo treninga ili ?ak samo hodanjem mogu razviti fantasti?ne listove.Nemojte o?ajavati zbog toga jer sigurno ima leka i za vae listove na nogama.Ako uzmemo u obzir da su listovi angaovani pri tr?anju i hodanju moramo pretpostaviti da su predisponirani za izdrljivost.Ukoliko pouamo da ih treniramo sa velikim teinama i malim brojem ponavljanja veliki deo stresa ?e zavriti na ahilovim tetivama.One ?e se oja?ati ali list ne?e hipertrofirati.Ono to vaim listovima treba je veliki broj ponavljanja,kontrakcija na vrhu pokreta i naglaeno spora ekscentri?na faza pokreta.

Kako da pove?am listove na nogama

Koristite piramidalnu emu,pove?avaju?i iz serije u seriju broj ponavljanja a ne teinu kao to je uobi?ajeno.Moete da birate izmedju sede?eg i stoje?eg dizanja na prste.

10 PONAVLJANJA
5 SEKUNDI ODMORA
15 PONAVLJANJA
10 SEKUNDI ODMORA
25 PONAVLJANJA
10 SEKUNDI ODMORA
15 PONAVLJANJA
5 SEKUNDI ODMORA
10 PONAVLJANJA
Kao to moete videti radi?ete 75 ponavljanja u otprilike 2 minuta.Treba?e vam tri ovakva seta da biste potpuno stimulisali listove.Naravno optere?enje mora biti prilagodjeno ovako zahtevnom programu.Drite se ovog programa za listove est nedelja , garantovano ?e rezultati biti vie nego impresivni.
>>>>>Vebe za listove