Vežbe

Anabolički steroidi -da li su štetni

ANABOLIČKI STEROIDI PREDSTAVLJANJE
Kako se anabohčki steroidi razlikuju, zašto imaju različit efekat. Kako deluju. Kada i koliko steroida bi trebalo koristiti i zašto. Kada shvatite kako oni deluju, tada ćete znati da li je ideja ili tvrdnja koju ste čuli dobra ili loša.

Ova kura je prevashodno namenjena rekreativcima mada je mogu koristiti takmičari uz dodatak nekog visokoandrogenog preparata (masteron). Izuzetno je bezbedna pogodna za dijetu, odnosno za definisanje mišiča i rad na kvalitetu muskulature. Da biste obezbedili optimalne rezultate unos proteina mora biti 2,7 do 3,3 gr po kilogramu telesne mase, a unos ugljenih hidrata treba da bude podređen vašem cilju.

ANABOLIČKI STEROIDI MEHANIZAM DELOVANJA
Najpre pogledajmo sa najšire tačke gledišta, ali na molekulamom nivou. Zamislite jedan molekul anaboličko-androgenih steroida [ass] u krvotoku koji je povezan sa molekulom testosteronski povezujućeg globulina [tepg]. Receptor na spoljnjem delu mišićne ćelije će dovesti tepg/aas u ćeliju. Ovaj proces stimuliše metabolizam ćelije, ali to nije glavni efekat aas.
Takođe aas molekuli mogu biti slobodni u krvotoku i kao takvi se mogu provući kroz ćelijsku membranu u samu ćeliju. Nakon toga molekul aas se vezuje za molekul androgenog receptora koji se nalazi unutar ćelije. Androgeni receptor je veoma veliki molekul i napravljen je od hiljada aminokiselina. Ovaj molekul je mnogo veći od molekula aas i kada se spoje androgeni receptor je aktiviran. Zamislite androgerti receptor kao mašinu koja ukoliko nije uključena zapravo ne radi. Androgeni receptor ima aas prikačen za sebe i na taj način je uključen ili nema i onda je isključen. Ne postoji neko srednje stanje koje bi uzrokovalo da aas daju slab efekat. Jedino pitanje je koliko dugo androgeni receptor ostaje aktivan kada ga aas napusti. Odgovor je nekoliko sati. Nakon izlaska aas iz ancirogenog receptora, on se vraća u prvobitno stanje i spreman je da se koristi ponovo. Pošto androgeni receptor [ar] može biti ili aktiviran ili ne, možemo slobodno reći da će biti podjednako aktiviran sa bilo kojim aas. To naravrto ne znači da različiti aas ne mogu dati različite rezultate. Kada je molekul aas vezan sa ar, receptor putuje do nukleusa ćelije i formira par sa drugim aktiviranim ar. Par se zatim vezuje za određeni deo DNA, a određeni geni počinju da proizvode više mRNA. Na ovaj način telo selektivno aktivira određene gene. U ovom slučaju to su geni povezani sa androgenima koji su aktivirani. mRNA je drugačiji za svaki gen i nosi poruku ćeliji da napravi određene proteine. Miozin i aktin, koji su glavne komponente mišica su primeri proteina koji se prave isključivo kao rezultat mRNA proizvodnje od gena za te proteine. Konačno i provereno: molekul aas bezuslovno prouzrokuje da mišićna ćelija proizvodi određene proteine i zapravo vam pomaže da postanete veći.
Naravno aas osim što deluju putem ar takođe deluju i preko određenih mehanizama nezavisno od ar, a pretpostavlja se da učestvuju i u delimičnom blokiranju kortizola u telu pa na taj način osim anaboličkog imaju i anti kataboličko dejstvo.

OXYIVIETHOLONE ANADROL
Kao i methandrostenolon, anadrol nema veliki afmitet vezivanja za androgeni receptor i većinu anaboličkog efekta obezbeđuje preko mehanizama koji nisu povezani sa androgenim receptorom.
Ovaj steroid deluje slično dianabolu. Razlika je u tome što se anadrol ne pretvara u estrogen kao dianabol već deluje progesteronski. Činjenica da prouzrokuje bol u bradavicama i ginekomastiju čak i u prisustvu visokih doza antiestrogena ukazuje na progesteronsko dejstvo. Ovaj efekat se može redukovati uporednom upotrebom stanozolola(winstrol), koji deluje antiprogesteronski.
Progesteronski efekat anadrola je znatno izrazeniji kada se koristi uporedo sa aromatizujućim steroidima(testosteron). Kada se kombinuje sa primobolanom, deluje jako lepo i sa znatno manje nuspojava.
Prilikom upotrebe anadrola nije potrebno uzimati antiestrogene osim ako se ne koristi još neki aromatizujući androgen. Na stranu šta mnogi bodibilderi misle anadrol nije toliko jak u koliko se ne koristi sa nekirn jakim aromatizujućim androgenom.
Neretko se događa da ljudi koji prvi put uzimaju steroide uzmu samo anadrol i napreduju veoma dobro. Tipična doza je 50-150 mg dnevno podeljenih u nekoliko doza. Na kraju treba reći da je anadrol toksičan za jetru i upotrebu treba ograničiti na 6 nedelja, dok je 4 nedelje poželjno. Pauza treba da bude najmanje 6 nedelja. Mnogi korisnici anadrola se slažu oko toga da je znatno efikasnije uzimati ga na početku ciklusa nego pri kraju.

Da li su anabolicki steroidi stetni