Vežbe

Vežbe za ispravljanje kičme

Vežbe za ispravljanje kičme i širenje grudnog koša
Zabaciti ruke iza naslona stolice,preplesti prste i izvrnuti šake tako da su laktovi okrenuti jedan prema drugom.
U tom položaju ostati nekoliko minuta dišući duboko i usporeno.
Druga vežba sličnog dejstva koja se može izvesti i sedeći na podu na »japanski način« ili prebacivši desnu nogu preko leve (može i suprotno): levu ruku nadlanicom prisloniti na leđa, desnu odozgo spustiti tako da se prsti zakače. Udahnuti, koncentrisati pažnju na desno plućno krilo i disati usporeno: otkačiti prste, spustiti ruke na kolena i malo se odmoriti. Isto izvesti na drugoj strani. Ako je u početku teško astaviti prste, može se spomoći maramicom koja će se držati u ruci koja se nalazi gore.
Ova vežba, može služiti i kao vežba disanja.

Vežba za izvijanje kičme
Staviti šake na tablu stola, udahnuti i desnu ruku povlačiti na desno, prateći je okretom glave i pogledom; izdišući, vratiti ruku na sto. Razume se, jsto izvesti levom rukom. Druga vežba za izvijanje kičme: staviti vrhove prstiju na potiljak, a laktove što više povući nazad; udahnuti, izviti gornji deo tela na desno, nastojeći da laktovi ostanu u liniji ramena, zadržati dah u krajnjoj pozi, a zatim, izdišući, vratiti se u početni položaj. Isto izvesti izvijanjem na levu stranu.
Za ispravljanje kičmei širenje grudnog koša: zabaciti ruke iza naslona stolice, preplesti prste i lzvrnuti šake tako da su laktovi okrenuti jedan prema drugom. U tom položaju ostati nekoliko minuta dišući duboko i usporeno.
ispravljanje kicme

Vežba za širenje grudnog koša i ispravljanje kičme
Leđima se okrenuti prema osioncu, odozgo uhvatiti ivicu, istegnuti laktove i nastojati da se šake što više približe jedna drugoj; na kraju, ruke se mogu ukrstiti. Ovaj stav treba dopuniti sa vežbom disanja u kojoj razmer može biti 4 : 2 : 4 : 2, tj. udah: zadržavanje daha: izdah: pauza. Može se primeniti i neki individualno pogodniji razmer.

Pregibanje na stranu.
U početnom stavu udahnuti i polako, izdišući, pregibati se na levu stranu, nastojeći da se desna ruka što više prebaci na levo preko glave; malo zastati, zatim udahnuti i, izdišući, previti se na desni bok. Dva-tri puta ponoviti u ujednačenom ritmu i isto izvesti pregibanjem na drugu stranu.

pregibanje za kicmu
Dinamična vežba.
Koristeći osionac izvesti ovu dinamičnu vežbu. Odbacivati nogu napred, nazad i na stranu. Za sve vreme izvodenja kičma i ledja moraju ostati prava i oba kolena zategnuta; održavati ritam rada nogu.
dinamicna vezba za
Napomena. U svim vežbama treba nastojati da je pokret sinhronizovan sa disanjem i da se radi u smirenom ritmu. Vežbe se, po volji, mogu više puta ponoviti, ali treba nastojati da ponavijanje pojedinih vežbi ne bude na račun drugih, tj. treba da se sa jednim kompletom vežbi aktivira što veči broj mišića. lzbegavati vežbanje pored nestabilnog oslonca, jer, pored toga što je time onemogućen pravilan rad, može dovesti i do ozbiljnijih ozleda.