Mnogi ljudi jo ne znaju ta su zapravo anabolici i ?esto ih meaju sa belan?evinama. Medutim, belan?evine se dobijaju na prirodan na?in iz na primer kravljeg mleka, dok su anabolici veta?ki muki hormoni.

Podrazumeva se da se anabolici dobijaju samo na lekarski recept u apotekama. Poznati su npr. pod imenom Dianabol, u obiiku tableta, ili Primobolan, kao injekcije. Anabolici su problemati?ni iz slede?eg razloga: svako muko i ensko telo proizvodi automatski hormone, koji se nalaze u njemu. Oni pomau da se protein u telu preradi na prirodan na?in, i time omogu?avaju bolju izgradnju mii?a. Svaki ?ovek ime ove prirodne hormone u sebi. Nau?nici su otkrili da izgradnja mii?a moe da se malo ubrza unoenjem veta?kih hormona u telo. Dodue, mii?i sa anabolicima mogu da postanu malo ve?i, ali oni zato sadre neto vie vode i ne mogu da budu tako lepog oblika i tako dobro istrenirani. Glavni problem je u tome to se uzimanjem ovih veta?kih hormona obustavlja proizvodnja prirodnih hormona u telu, poto se ono u izvesnoj meri oslanja na svakodnevno dobijanje veta?kih hormona. Kada se jednog dana prekine sa anabolicima, jer oni ne mogu da se uzimaju stalno ote?uje se jetra i ostali organi iznenada nedostaju hormoni, koji doprinose razvoju mii?a. Time mii?i odmah gube supstancu, postaju manji i splasnu. Osim anabolika ima, naravno, jo drugih sredstava za poboljanje u?inka. U dananjem trendu za definiciju (za isklesanost tela), gde se zahteva malo sala, radi se pomalo sa sredstvima za izazivanje mokrenja. I ovo predstavlja veta?ki uticaj na telo. Ukoliko jednom zaista budete eleli da izgubite neto vie vode, uzmite ?aj od kleke, on izaziva mokrenje. Dodatnom, ali razumnom doziranju vitamina, kao to su A i C i vitamina B-grupe, ne moe se nita prigovoriti. Uzimaju se u obliku tableta ili ih lekar daje, s vremena na vreme, u obliku injekcija. U ve?oj meri koristite ove vitamine kod fizi?kog i psihi?kog optere?enja. Vitamini su sredstva koja se ne nalaze na internacionalnoj dopinglisti. Ali, ako se prirodno i razumno hranite. ne?ete morati da uzimate dodatno ove vitamine. (Vitamin C ?ete dobiti u vo?u, kao to je limun, vitamin B 12 npr. u iznutricama, kao to je digerica).
Mnogi uzimaju razna stimulativna sredstva i preko potrebne mere samo da bi postigli bolje rezultate ali na silu se nita ne moe posti?i a posledice po telo mogu biti velike.

>>>>>Anabolicke steroidi