Ako vam je cilj da definiše miši?nu masu i ako vas zanima na koju ishranu teba da se naviknete kako bi to postigli , prvo što treba da znate je da na definisanje vaše miši?ne mase direktan uticaj imaju proteini i ugljeni hidrati .

Namirnice bogate ugljenim hidratima se najviše trebaju unositi kroz obrok , pre treninga , velike fizi?ke aktivnosti i trošenja velike koli?ine energije . Ako u tom datom periodu dana ne obezbjedite organizmu dovoljnu koli?inu ugljenih hidrata , vaš organizam ?e trošiti rezerve i ne?e do?i do formiranja miši?ne mase , nego ?e do?i do opadanja definicije . Ipak , sa unošenjem ugljenih hidrata ne treba preterivati i ne treba se unositi u periodu kada niste aktivni , jer u tom slu?aju …» Continue Reading: Kako definisati miši?eDa bi se u potpunosti shvatio na?in funkcionisanja ?ovekovog lokomotornog aparata u celosti i funkcionisanja miši?a pri izvo?enju kako složenih tako i prostih pokreta potrebno je po?i od samog po?etka. Ako može tako da se kaže, osnovna jedinica pokreta je miši?na kontrakcija. Sama kontrakcija zasniva se na promeni dužine miši?a. Iz tog razloga generalno postoje tri osnovna režima rada miši?a:

1. Koncentri?na kontrakcija kada je sila miši?a ve?a od sile otpora, tj. miši? savla?uje taj otpor pri ?emu se pripoji približavaju jedan drugom. Miši? se skra?uje. 2. Ekscentri?na kontrakcija-nastaje kada je miši?na sila manja od spoljašnje sile, pri ?emu se miši? izdužuje, a pokret vrši u suprotnom smeru od delovanja sile miši?a. Pripoji se udaljavaju. 3. Izometrijska kontrakcija pri ?emu su miši?na sila i sila …» Continue Reading: Miši?na kontrakcijaPravilna ishrana bodibildera je veoma važna jer ako se hranite pogrešno svi napori koje ulažete u vežbanje mogu biti uzaludni.Nau?ite osnovne lekcije o bodibilding ishrani… Ishrana bodibildera LEKCUA 1: PROTEIN JE KLJU? Decenijama , su bodibilderi unosili znatno više proteina od preporu?enih koli?ina.Danas se preporn?uje visokoproteinski pristup, ali naglašava da unos proteina mora da varira u odnosu na to koliko ?esto i naporno trenirate. Dok je po?etnicima dovoljno 2 gr po kilogramu telesne mase, vrhunski bilderi moraju uneti i 4 gr po kilogramu telesne mase. Ali šta je sa studijama koje pokazujn da je 1,5 gr po kilograntu sasvim dovoljno? – Pa nisam siguran koliko je takvih studija radjeno na sportistima koji zaista treniraju naporno. Ve?ina takvih studija je radena na studentima koji su …» Continue Reading: Ishrana bodibilderaKreatini kineske proizvodnje, kojih ima veoma mnogo na atneri?kom i evropskom tržištu, su manjeg kvaliteta sa mnogo ne?isto?a kao sto su: kreatinin, natrijum, dician-diamid i dilddrotriazin. Oni su relativno niske cene, ali sa višestruko smanjenim dejstvom. Suplementi kreatin monohidrata sa oznakom CREAPURE tehnologije smatraju se vrhunskim proizvodima proverene ?isto?e i kvaliteta.

KREATIN NE ZADRŽAVA VODU Najnovija klini?ka istraživanja su pokazala da nakon upotrebe CREAPURE kreatin monohidrata u trajanju od tri meseca nije došlo do pove?anja koli?ine vode u telu ispitanika. Koriš?ena je najnovija merna tehnologija na bazi analize izotopa deuterijumske vode sa neradioaktivnim markerima. Medjutim, upotrebom manje kvalitetnog kreatina, sa velikim porcentom ne?isto?a u obliku natrijuma (koji vezaje vodu), neminovno dolazi do pove?anja koli?ine vode u telu.

KREATIN NE UTI?E NA ANABOLI?KE HORNIONE Istrakiva?i sa …» Continue Reading: Koji je najbolji kreatin monohidratANABOLI?KI STEROIDI PREDSTAVLJANJE Kako se anaboh?ki steroidi razlikuju, zašto imaju razli?it efekat. Kako deluju. Kada i koliko steroida bi trebalo koristiti i zašto. Kada shvatite kako oni deluju, tada ?ete znati da li je ideja ili tvrdnja koju ste ?uli dobra ili loša.

Ova kura je prevashodno namenjena rekreativcima mada je mogu koristiti takmi?ari uz dodatak nekog visokoandrogenog preparata (masteron). Izuzetno je bezbedna pogodna za dijetu, odnosno za definisanje miši?a i rad na kvalitetu muskulature. Da biste obezbedili optimalne rezultate unos proteina mora biti 2,7 do 3,3 gr po kilogramu telesne mase, a unos ugljenih hidrata treba da bude podre?en vašem cilju.

ANABOLI?KI STEROIDI MEHANIZAM DELOVANJA Najpre pogledajmo sa najšire ta?ke gledišta, ali na molekulamom nivou. Zamislite jedan molekul anaboli?ko-androgenih steroida [ass] u …» Continue Reading: Anaboli?ki steroidi -da li su štetniMada sigurno nije najja?i, niti najve?i miši? u telu, biceps je preuzeo istaknutu ulogu kao simbol ljudske mo?i i snage. Sa ovim saznanjem ?emo ispitivati komponente kakve su miši?i ruku i relativno proste vežbe za univerzalni trening, ja?anje i udebljavanje miši?a bicepsa. Ova vežba traži vežbanje u sede?em položaju sa tegovima. Ona je izuzetno pogodna za predvi?eni zadatak pošto aktivira kompletan miši? bicepsa, kao i dublje i vrlo jake ru?ne miši?e.

Strukrura ruku Ruka je podeljna na prednji i zadnji deo koji su povezani jakim vezivnirn tkivom. Prednji deo sadrži bicepse, ru?ne miši?e, nerve i krvne sudove povezane sa ovim miši?ima. Ovi miši?i prvenstveno funkcionišu na zglobu lakta, mada delovi ovih miši?a mogu tako?e da funkcionišu i na zglobu ramena.

RU?NI BICEPSI Kako …» Continue Reading: Misici ruku-BicepsIshrana za vežbanje je veoma bitna POSLE VEŽBANJA OBAVEZNI PROTEINI Posle napornog vežbanja – u gimnastickoj sali ili na stazi – vaše telo mora da obnovi ošte?ena tkiva koriš?enjem aminokiselina iz proteina. Vežbanje ubrzava koriš?enje aminokiselina kao goriva, što ?ini da ih nema dovoljno tokom oporavka – vremena koje je potrebno telu da se oporavi i povrati. Istraživaci iz Vanderbilt univerzitetskog medicinskog centra su objavili detaljnu studiju koja pokazuje da su hranljivi proteini ( 10 grama ) i karbidi, posle napornog vežbanja uve?ali proteinsku sintezu kompletnog tela. Svi sportisti, posebno bodibilderi, treba da jedu visokoproteinsku energetsku tablu, proteinski šejk, ill visokoproteinsko jelo u roku od jednog sata posle intenzivnog vežbanja. Ova praksa ?e ubrzati oporavak i brže izgraditi miši?e.To zasigurno funkcioniše, zato poslušajte ovaj …» Continue Reading: Vežbanje i ishranaKratak kurs za pravilno istezanje miši?a-Istezanje je još jedan od važnih faktora u sprtu.

Kada je u pitanju pravilno istezanje miši?a treba imati u vidu da svako od nas ima razli?it prag, tolerancije za bol i mogu?e povrede. Tako?e svi napredujemo razli?itom brzinom. Što bolje upoznamo svoja tela lakše ?emo izbegavati povrede i brže napredovati. Me?utim ako vašem treningu fali samo jedna komponenta teško da ?ete uspeti da dostignete svoj pun potencijal. Karika koja nedostaje upravo može biti fleksibilnost. Redovno vežbanje fleksiblinosti poboljšava radijus pokreta u zglobovima i smanjuje mogu?nost povrede miši?a, tetiva i zglobova. Konstantno istezanje pomaže miši?ima da se brže oporave od težinskog treninga što vam može obezbediti mnogo produktivnije treninge. Ostale beneficije uklju?uju pove?anu snagu, lepši oblik miši?a i pobolišanje opštih performansi. …» Continue Reading: Pravilno istezanje miši?a1. KADA PO?ETI TRENIRATI Slobodno možemo re?i: kada god da krenete, nikada nije kasno, naprotiv uvek je na vreme. Oblik, veli?ina i snaga miši?a mogu se razviti do visokog stepena i u poznim godinama. Naravno nerealno je o?ekivati da stariji ljudi treniraju podjednako napomo kao i mla?i. U svakom slu?aju bitno je razumeti da trening sa tegovima poboljšava zdravlje i ?ini da se ?ovek ose?a bolje i samozadovoljnije. Nije važno da li ?ete postati svetski prvak, važno je da trenirate.

2. POSAVETUJTE SE SA LEKAROM Pre nego što krenete u teretanu obavezno se posavetujte sa lekarom, a naro?ito ako ste bolovali ili bolujete od neke teže bolesti (visok pritisak, dijabetes, problemi sa le?ima ili vratom). Ve?ina lekara ?e vas ohrabriti u vašoj nameri i …» Continue Reading: Kada po?eti trenirati bodibildingGlutamin je majka svih aminokiselina iako u osnovi nije esencijalna aminokiselina. Može biti sintetizovana iz drugih aminokiselina, ali tokom bolesti i stresa neki delovi tela zahtevaju toliko glutamina da telo ne može da ga proizvede u dovoljnoj koli?ini. Zbog toga u mnogim bolnicama ovu aminokisehnu koriste kao lek. Studije pokazuju da suplementacija glutaminom spre?ava gubitak miši?nog tkiva i proizvodi antikataboli?ki efekat. Glutamin tako?e ima bitnu ulogu u pravilnom funkcionisanju imunog sistema i pravilnoj popuni glikogenskih rezervi. Tako?e, spada u red aminokiselina koje podsti?u lu?enje hormona rasta.

Zašto suplementacija glutaminom Glutamin pokriva 60 odsto svih slobodnih aminokiselina u ljudskom telu. Ukoliko ne unosite dovoljno glutamina ishranom, a izloženi ste poreme?aju imunog sistema i stresu (svaki iole ja?i trening ?e uzdrmati vaš imuni sistem) vaše telo …» Continue Reading: Šta je to Glutamin i L karnitin